Nauczyciele


Bezpośredni kontakt z nauczycielem ma w buddyzmie Diamentowej Drogi wielkie znaczenie. Nauczyciel, uczeń i proces nauczania, to pewna całość – dzięki niej możemy się rozwijać.  Nauczyciel inspiruje do praktyki, przekazuje metody i potwierdza postępy ucznia na ścieżce. Pomaga w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, w rozpuszczeniu błędnych, sztywnych poglądów, które uniemożliwiają nam rozpoznanie naturalnego stanu umysłu: wolności, otwartości, nieograniczonej radości i współczującej aktywności. Nauczyciel jest bezpośrednim odzwierciedleniem urzeczywistnienia oświeconych właściwości ucznia.

więcej na stronie buddyzm.pl

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
XVI KarmapaXVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji swoich czasów. Urodził się w 1924 roku w królestwie Derge we wschodnim Tybecie.W roku 1931 XVI Karmapa otrzymał święcenia mnisie, a następnie rozpoczął studia w tradycyjnej siedzibie Karmapów – klasztorze Tsurpu – pogłębiając znajomość i urzeczywistnienie sutr, tantr, Mahamudry, a także Sześciu Jog Naropy.W roku 1959 z powodu sytuacji w Tybecie, okupowanym przez Chiny, Karmapa zdecydował się opuścić swój kraj. Uznał, że dobro buddyjskich nauk zyska najwięcej, kiedy uda mu się uwolnić z coraz mocniejszego uścisku komunistycznego najeźdźcy. Tak więc, wraz ze 160 nauczycielami, mnichami i ludźmi świeckimi opuścił klasztor w Tsurpu i udał się do Indii. Uczestnikom wyprawy udało się zabrać ze sobą najcenniejsze posążki, przedmioty rytualne, relikwie, obrazy i księgi, przez stulecia przechowywane w klasztorze.
Gubernator stanu Sikkim w północno-zachodnich Indiach podarował Karmapie niewielki klasztor Rumtek, zbudowany za czasów IX Karmapy Łangczuka Dordże (1556-1603). Jego Świątobliwość XVI Karmapa przystąpił tam do budowy kolejnego klasztoru. Dzięki hojnej pomocy indyjskiego rządu i gubernatora Sikkimu budowa została ukończona po czterech latach, a Rumtek stał się oficjalną siedzibą Karmapy poza granicami Tybetu, jak również ośrodkiem buddyjskich studiów i praktyk.
XVI Karmapa pragnął, żeby metody buddyzmu Diamentowej Drogi były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, również poza obszarem Himalajów. Patrzył daleko w przyszłość i obce mu były wszelkie kulturowe czy społeczne ograniczenia.
Począwszy od roku 1974 roku, na zaproszenie swoich zachodnich uczniów Olego i Hannah Nydahlów, XVI Karmapa w towarzystwie grupy lamów Karma Kagyu kilkakrotnie odwiedził Europę, USA i Kanadę. Wizyty te zaowocowały powstaniem w tych krajach wielu świeckich ośrodków medytacyjnych, które intensywnie rozwijają się do dzisiejszego dnia. Prowadzone przez Lamę Ole Nydahla, znajdują się teraz pod duchowym zwierzchnictwem następcy XVI Karmapy – XVII Karmapy Taje Dordże. XVI Karmapa zmarł 5 listopada 1981 roku w szpitalu w pobliżu Chicago.

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
XVII KarmapaXVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w Tybecie 6 maja 1983 roku jako syn Mipama Rinpocze, wielkiego lamy linii Ningma oraz Deczen Łangmo, pochodzącej z rodziny o królewskich korzeniach. W 1994 roku cała jego rodzina zbiegła z okupowanego Tybetu do Nepalu, a następnie do Indii. W marcu tego samego roku młody Karmapa przyjechał do New Delhi, gdzie został oficjalnie rozpoznany i ogłoszony Karmapą przez Szamara Rinpocze. Otrzymał imiona Trinlej (aktywność Buddy) Taje (nieograniczony) Dordże (niezmienny). Od tego czasu zamieszkał przy Międzynarodowym Instytucie Buddyjskim Karmapy (KIBI) w New Delhi, gdzie kształci się zarówno w tradycyjnym tybetańskim stylu, jak i w europejskim. XVII Karmapa został oficjalnie uznany przez rodzinę królewską Bhutanu – jedynego kraju na świecie, gdzie buddyzm jest religią państwową. W październiku 1999 roku XVII Karmapa wyruszył w swoją pierwszą międzynarodową trasę, udzielając nauk i inicjacji tysiącom buddystów w Singapurze i na Tajwanie. Początek nowego tysiąclecia przyniósł pierwszą historyczną wizytę XVII Karmapy na Zachodzie, gdzie udzielił szeregu wyjaśnień do nauk Buddy w języku angielskim. W Düsseldorfie entuzjastycznie przyjęło go sześć tysięcy uczniów z kilkuset ośrodków Diamentowej Drogi z ponad 30 krajów. Latem 2003 roku Karmapa przeprowadził swój pierwszy oficjalny program w Stanach Zjednoczonych. W grudniu 2003, po formalnym ukończeniu studiów, XVII Karmapa został ogłoszony „Wielkim Mistrzem Tantrycznym” (skr. Wadżraczaria). XVII Karmapa kontynuuje pracę swojego poprzednika, XVI Karmapy, rozpowszechniając nauki buddy w Azji, Europie i obu Amerykach. Reprezentuje szkołę Karma Kagyu linii Diamentowej Drogi na świecie i jest zwierzchnikiem duchowym wszystkich ośrodków założonych przez Lamę Ole Nydahla.
Jego Świątobliwość mieszka obecnie w Kalimpongu w Indiach.

Lama Ole Nydahl
Lama Ole NydahlLama Ole Nydahl jest jednym z niewielu wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji uddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie.
Wraz z żoną Hannah zostali w 1969 roku pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy. Po trzech latach studiowania buddyjskiej filozofii, nauki medytacji oraz po otrzymaniu przekazu wyjątkowej dla Diamentowej Drogi praktyki świadomego umierania (tyb. Poła), Ole Nydahl na prośbę XVI Karmapy rozpoczął nauczanie buddyzmu w Europie.Od tego czasu Lama Ole Nydahl, podróżując z naukami po całym świecie, przekazuje błogosławieństwo linii, dając wykłady niemal każdego dnia w innym mieście. Jego głębokie doświadczenie, wiedza i świeży, dynamiczny styl nauczania, inspirują tysiące ludzi przychodzących na jego wykłady i uczestniczących w prowadzonych przez niego kursach medytacyjnych.Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi, że spotykają się, by wspólnie studiować oraz medytować w około 600 ośrodkach w 44 krajach na świecie.

Lama Ole Nydahl jest autorem wielu książek, m.in.: „O naturze rzeczy”, „Budda i miłość”, „Buddowie dachu świata”, „Dosiadając tygrysa”, „Wielka Pieczęć”.

Hannah Nydahl
Hannah NydahlW grudniu 1969 roku Hannah Nydahl i jej mąż Ole zostali pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy, a następnie na jego prośbę zaczęli przekazywać nauki Diamentowej Drogi w Europie i obu Amerykach.
Hannah Nydahl jako tłumaczka z języka tybetańskiego na angielski, duński i niemiecki, współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane podczas praktyki. Dzieliła swój czas między odbywane wraz z mężem podróże do założonych przez nich licznych ośrodków medytacyjnych Buddyzmu Diamentowej Drogi, a współpracę z nauczycielami i ośrodkami medytacyjnymi na Wschodzie.Prowadziła również wykłady i kursy na temat filozofii buddyjskiej i medytacji. Jej praca obejmowała tłumaczenie wykładów lamów nauczających w Międzynarodowym Instytucie Buddyjskim Karmapy (KIBI) w New Delhi (Indie), uczestnictwo w wielu projektach związanych z tłumaczeniem buddyjskich tekstów oraz planowanie wizyt największych nauczycieli linii Kagyu.

Po kilku miesiącach poważnej choroby Hannah Nydahl zmarła 1 kwietnia 2007 roku w Kopenhadze.

 

Copyright © Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress